Kostel

Společnost antroposofických lékařů a farmaceutů (SALF) vás zve při příležitosti 100. výročí založení anthroposofické medicíny na kongres, kterým se připojujeme k mezinárodní anthroposofické komunitě slavící tento rok významné výročí. Pro naše společné setkání jsme zvolili zámek Křtiny, nejstarší poutní místo na Moravě, kde kromě odpočinku v chráněné krajinné oblasti Moravského krasu, budeme mít možnost obdivovat vrcholné dílo architekta J. B. Santiniho Aichela – barokní kostel Jména Panny Marie. 

Společně zde můžeme zažít neopakovatelný víkend, který vám nechá nahlédnout do jedinečnosti anhtroposofické terapie, která je postavena na komplexním propojení fyzické, psychické a spirituální podstaty lidské bytosti.

Na konferenci budou představeny modelové případy přístupu anthroposoficky rozšířeného pohledu na člověka. Spolupráce lékaře a terapeuta zde bude demonstrována formou kazuistik v jednom léčebném celku (arteterapie, léčebné eurytmie, rytmických masáží, chirofonetiky a  muzikoterapie).
Výroční konference bude unikátní nejen svým inspirativním programem, ale bude také místem pro setkání podobně smýšlejících lidí.

Registrace

Účastnický poplatek  při platbě  :
do 15.2. 2020 1290,- Kč.
do 15. 3. 2020 1590,- Kč 
do  20.4. 2020 1790,- Kč.
od  20 .4. 2020 1990,- Kč
úč. poplatek pro studenty  690,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje:

– odborný program
– účast na workshopech
– občerstvení formou coffee breaku
– operní recitál
– prohlídku kostela J.B. Santiniho Aichela  s průvodceme

Nosná témata, která budou prolínat celou konferencí:

  • Jaké je chápání smyslu nemoci a jaké terapeutické koncepty může nabídnout anthroposofická medicína?
  • Jaké úkoly a výzvy čekají lékaře v budoucích 100 letech, abychom vyhověli potřebám pacientů?
  • Bude i nadále možný individuální přistup k pacientovi?
  • Jaký je současný vývoj medicíny ve světě  a jaká jsou aktuální doporučení WHO na zapojení integrativní medicíny do státních zdravotních systémů?
Generální partner
Partneři