Vážení a milí účastníci konference,

Rádi bychom vás informovali o změně termínu konferenci ke 100 rokům anthroposofické medicíny  Společně pro zdraví na zámku Křtiny.

Vzhledem k mimořádným okolnostem se setkáme až na přelomu října a listopadu   31. 10. – 1. 11. 2020

Jedním ze zásadních témat podzimní konference bude také  zdravotní výzva současnosti, která ovlivňuje život každého z nás – Covid-19.

Tomuto tématu se  budeme věnovat v  panelové diskuzi – Koronavirus z pohledu anthroposofické medicíny, homeopatie, TCM a fytoterapie, za účasti předních odborníků daných odvětví integrativní medicíny.  

Jakým způsobem bude eventuálně modifikován i  odborný program, vás budeme průběžně informovat.

Přejeme všem pevné zdraví a víru v pozitivní budoucnost

MUDr. Andrea Málková 

Kostel

Společnost antroposofických lékařů a farmaceutů (SALF) vás zve při příležitosti 100. výročí založení anthroposofické medicíny na kongres, kterým se připojujeme k mezinárodní anthroposofické komunitě slavící tento rok významné výročí. Pro naše společné setkání jsme zvolili zámek Křtiny, nejstarší poutní místo na Moravě, kde kromě odpočinku v chráněné krajinné oblasti Moravského krasu, budeme mít možnost obdivovat vrcholné dílo architekta J. B. Santiniho Aichela – barokní kostel Jména Panny Marie. 

Společně zde můžeme zažít neopakovatelný víkend, který vám nechá nahlédnout do jedinečnosti anhtroposofické terapie, která je postavena na komplexním propojení fyzické, psychické a spirituální podstaty lidské bytosti.

Na konferenci budou představeny modelové případy přístupu anthroposoficky rozšířeného pohledu na člověka. Spolupráce lékaře a terapeuta zde bude demonstrována formou kazuistik v jednom léčebném celku (arteterapie, léčebné eurytmie, rytmických masáží, chirofonetiky a  muzikoterapie).
Výroční konference bude unikátní nejen svým inspirativním programem, ale bude také místem pro setkání podobně smýšlejících lidí.

 

Účastnický poplatek  při platbě: 

1990,- Kč
úč. poplatek pro studenty  690,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje:

– odborný program
– účast na workshopech
– občerstvení formou coffee breaku
– operní recitál

Storno poplatky
do 30. 9. 2020 50%
po 30. 9. 2020 80%

Nosná témata, která budou prolínat celou konferencí:

  • Jaké je chápání smyslu nemoci a jaké terapeutické koncepty může nabídnout anthroposofická medicína?
  • Jaké úkoly a výzvy čekají lékaře v budoucích 100 letech, abychom vyhověli potřebám pacientů?
  • Bude i nadále možný individuální přistup k pacientovi?
  • Jaký je současný vývoj medicíny ve světě  a jaká jsou aktuální doporučení WHO na zapojení integrativní medicíny do státních zdravotních systémů?
Generální partner
Partneři