PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D, je muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog a supervizor.

Muzikoterapii praktikuje od roku 1996 doposud s pacienty po poškození mozku na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK. Na tomto pracovišti působí dále jako odborný asistent pro studenty medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, přednáší v předatestačních kurzech lékařů.

V cílené muzikoterapeutické práci se zaměřuje na oblasti neurorehabilitace a psychosomatiky.

 Spolupodílela se na řadě projektů (Hlasohled, Rodičovské centrum Nová trojka, Plasticita mozku, Konference expresivních terapií …). Je autorkou dvou monografií Muzikoterapie v praxi, vydanou nakladatelstvím Grada 2014 a Hudba léčí, vydanou vlastním nákladem 2017. Vede vícestupňové kurzy muzikoterapie a pracuje též jako supervizor jednotlivců i skupin. Byla opakovaně zvolena za ČR delegátem do Evropské konfederace muzikoterapeutů (EMTC). Je místopředsedkyní Rady CZMTA (Muzikoterapeutické asociace ČR), je členkou České Orffovy společnosti. V posledních letech aktivně navštívila muzikoterapeutické praxe v Belgii, Turecku a Litvě a přednášela v Kanadě, Estonsku, Litvě, Polsku, Turecku, Rakousku a Dánsku.

Generální partner
Partneři