Kostel

Pořadatelem a odborným garantem konference je Společnost anthroposofických lékařů a farmaceutů  – SALF

MUDr. Andrea Málková  

salf.cze@gmail.com 

Organizační zajištění koference – Franesa, spolek pro anthroposofickou osvětu, www.franesa.cz

Blanka a Petr Vitouchovi

kontakty: +420 603 101 132

konference@100am.cz

www.100am.cz

 

 

Generální partner
Partneři