Kostel

Workshop:
Chirofonetika

Chirofonetika je terapie řečí a dotekem. Byla vyvinuta na základě antroposofie R. Steinera  rakouským logopedem Dr. Phil. Alfredem Baurem k navození řeči u dětí, a to v 70.letech minulého století. Postupně se chirofonetika osvědčila jako metoda, podporující senzorickou  integraci, působící na harmonizaci  psychomotorického vývoje klienta, dávající vnitřní impuls k aktivnímu uchopení řeči.  A vždy působí celistvě. 
 Na tělo klienta jsou masírovány zákonitosti tvorby hlásek. Tažené formy napodobují výdechový proud vzduchu v dutině ústní při tvorbě jednotlivých hlásek. Při vnímání řeči je vedle sluchu zapojen především hmat. Klientovi je dopřáno to, co je „nejvíce lidské“ : dotek a řeč. 

Více  https://www.chirofonetika.cz/cs/https://www.wach-chirophonetik.org/zimp.php 

Chceme Vám představit chirofonetiku v její užité podobě. Tedy kde a jak se s touto metodou pracuje ve světě i v České republice, pro koho je vhodná, co lze od této metody očekávat a s jakými výsledky. Zmíníme výhody i úskalí chirofonetiky. Součástí  bude také představení ošetřování jednoho konkrétního dětského pacienta. 

Workshop povede Mgr. Eva Mílková, speciální pedagog, chirofonetička a MUDr. Sylva Tomečková, dětská lékařka – chirofonetička. 

Základní literaturou pro chirofonetiku je učebnice: Alfred Baur: Léčebná síla hlásek a vliv Loga. 

Workshop:
Léčebná eurytmie

Liečebná eurytmia je jednou z najosobitejších terapií antropozofickej medicíny. Ide o pohybovú terapiu, ktorá však nepôsobí len na úrovni pohybového aparátu, ale svojím účinkom zasahuje až do životných procesov v ľudskom organizme a do funkcií jednotlivých orgánov. Cvičenia a pohybové gestá v liečebnej eurytmii vyplývajú zo zákonitostí hlások. Každá hláska je v nejakom vzťahu ku procesom v našom organizme. Zámerne zvolenými pohybmi súvisiacimi s tým ktorým procesom v tele, môžeme spätne na tento proces terapeuticky pôsobiť. Podobne ako sa náš duševný stav mimovoľne vyjadruje v našej mimike a gestike smerom navonok, tak majú možnosť vedome zvolené cvičenia, liečebnoeurytmické gestá, pôsobiť obrátene smerom dovnútra. Od svojho vzniku v 20tych rokoch 20. storočia býva liečebná eurytmia úspešne využívaná v rozmanitých indikáciách pri akútnych, chronických a degeneratívnych ochoreniach.

Počas workshopu sa prostredníctvom zážitku zoznámime so základnými princípmi liečebnej eurytmie. Budeme sa venovať jednotlivým hláskam, ich pôsobeniu na človeka, oboznámime sa s konkrétnymi cvičeniami a ich indikáciami pri rôznych ochoreniach.

Doporučujeme priniesť pohodlnú obuv s tenkou a mäkkou podrážkou.

Workshop bude viesť Alexandra Fialová

Workshop:
Modelování platónských těles

Jedna z nejúčinnějších metod anthrophosofické umělecké terapie.

 Tato terapeutická metoda modelování probíhá ve třech fázích a každá z nich působí na jeden systém lidské bytosti:

  • rytmický systém
  • systém látkové výměny a končetin
  • systém nervově – smyslový

Při modelování oběma rukama za použití tlaku a uvolňování vzniká síla, do níž je vložen impulz, který aktivuje příslušný systém a tím současně: cítění, vůli a představu.

Tlakem dlaní a prstů do modelovací hmoty přijímá organismus mohutné dojmy a proměňuje je ve fyziologické procesy, které celou bytost člověka podle potřeby uvádějí do: životního rytmu a harmonie, povzbuzení, uzemění, stability nebo naopak nadlehčení i ohraničení.

Způsob práce: Úvod do modelování platonských těles v sedě s hlínou v dlaních.

Počet účastníků:       16

Jako ochranu oděvu budete potřebovat zástěru nebo utěrku, popř. ručník.        Veškerý materiál a pomůcky jsou k dispozici

 Doporučená literatura: Der Merkurstab č. 1/2015 „Léčivé faktory platonských těles“

 Vedoucí skupiny:  Jana Koen, umělecká terapeutka Vídeň a lektorka Akademie Raphael, SK Bratislava

Workshop:
Rytmické masáže a rytmické vtírání

podle dr. I. Wegmanové / dr. M. Hauschkové

Rytmické masáže a rytmické vtírání je jedna z léčebných možností antroposofické medicíny, které  vznikly ze spolupráce Dr. Rudolfem Steinerem s Dr. med. Ity Wegmanové. Od roku 1921 byly praktikovány Dr. med. Itou Wegmanovou  v Klinisch-Therapeutischen Institut v Arlesheimu (Švýcarsko). Později byly detailně propracovány Dr. med.Margarethe Hauschkovou.

ÚČINEK

Rytmické masáže jsou velmi jemné a pracují převážně s nervosvalovou soustavou a s pojivovou tkání. Rytmické masáže na rozdíl od klasických masáží, pracují převážně s nervosvalovou soustavou a pojivovou  tkání (fasciemi). Působí blahodárně na psychické rozpoložení člověka. Oslovují takzvaný rytmický systém – srdce, krevní oběh a dýchání. Díky účinku prohloubení dechu během masáže a odpočinkové fáze, která je po rytmické masáži a rytmickém vtírání důležitá, přispívá rytmická masáž k regulaci výstavby a vylučování. Rytmická masáž ovlivňuje také i metabolismus a lymfatický systém. Rytmické masáže nepůsobí jen na fyzické tělo, ale ovlivňují výrazně životní síly člověka, přispívají k regeneraci a také v procesu léčení. A proto působí téměř zázračně všude, kde je stres, strachy, úzkosti, únava, bolesti a dále při celé řadě fyzických i psychických onemocnění.  Rytmická masáž může pomoci jak v akutním stavu, tak i preventivně při snaze udržení fyzického a psychického zdraví. U závažných zdravotních problémů pacienta, je proto velice důležitá spolupráce rytmického maséra s antroposofickým lékařem. V případě zdraví a udržení kondice není nutné.

Rytmické vtírání působí blahodárně u takových stavů klienta, kdy by byla rytmická masáž příliš silným impulzem pro vyčerpané životní síly jedince (např. po operaci, úrazu, při velkém vyčerpání atd.). V případě rytmického vtírání orgánů působí blahodárně na funkce orgánů (močový měchýř, plíce, ledviny, srdce, játra, žlučník, slezina). U závažných zdravotních problémů pacienta, je proto velice důležitá spolupráce maséra s antroposofickým lékařem. V případě zdravého stavu a udržení kondice není nutné.

NÁPLŇ VLASTNÍHO WORKSHOPU: Možnost vyzkoušení rytmické masáže nebo rytmického vtírání.

JMÉNA OSOB, KTERÉ BUDOU VÉST WORKSHOP: Bc. Veronika Doupalová

DOPORUČENÁ LITERATURA: RYTMICKÉ MASÁŽE podle Dr. Ity Wegmanové, Margarethe Hauschková

KONTAKT NA INICIATIVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ V RYTMICKÝCH MASÁŽÍCH
Mudr. Kateřina Kraťuková, Tel: 608539897, rytmickemasaze@gmail.com, www.rytmickemasaze.cz
KONTAKT TERAPEUTA
Bc. Veronika Doupalová, Tel: 602976673, info@rytmicke-vtirani.cz, www.rytmicke-vtirani.cz 

Workshop:
Využití Antlitzdiagnostiky v každodenní praxi

Antlitzdiagnostika (obličejová diagnostika) slouží našim kolegům v Německu jako jednoduchá nezatěžující pomocná diagnostická metoda. Nevyžaduje žádné přístrojové vybavení ani počítač, pouze dobré pozorovací schopnosti. Celostní lékařka a homeopatka MUDr.Eva Kettmannová Vás během workshopu o Antlitzdiagnostice zasvětí do klíčových obličejových znaků, které vám pomůžou stanovit deficit některé z 12 minerálních solí Dr. Schüsslera. Tyto minerální soli se vyrábí v homeopatickém ředění D6 (nebo D12), navozují fyziologické pochody a jsou zcela bez vedlejších účinků. Lze je využít v kombinaci s antroposofickými i klasickými léky a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Každý účastník workshopu obdrží názornou pomůcku do ordinace, díky které se bude moct následně rychle zorientovat – cílem workshopu je totiž osvojení této metody pro usnadnění klinické praxe.

Sponzorem workshopu je firma DHU – výrobce originálních minerálních solí Dr. Schüsslera.

Generální partner
Partneři